VISION:

At udvikle en miljøvenlig, bæredygtig og socialt ansvarlig virksomhed. Gold ruff er ikke en virksomhed der kun sigter på generering af indtægter og overskud, men det er indlejret i vores mission og vision  at blive en udbredt platform over hele kloden der tilbyder en varieret serie af miljøvenlige produkter til personlig transport med nul-emission.